KOŠÍK 0 KČ

Suchý únor

23. února 2024 - Jiří Hort

Proč tolik lidí v ČR drží suchý únor, nepije alkohol?

Existuje mnoho důvodů, proč lidé mohou držet "suchý únor" nebo se rozhodnout nekonzumovat alkohol:

 1. Zdraví: Někteří lidé si mohou dávat přestávku od alkoholu kvůli zdravotním důvodům. Mohou cítit, že omezení nebo úplné vynechání alkoholu má pozitivní vliv na jejich fyzické a/nebo duševní zdraví.

 2. Soutěž nebo výzva: Někdy se lidé účastní soutěží, jako je právě "suchý únor", kde se snaží vydržet určitý čas bez alkoholu. Tato výzva může být motivující a přinášet pocit úspěchu.

 3. Finanční úspora: Alkohol může být finančně náročný, a tak mnoho lidí si může vybrat omezit jeho konzumaci jako způsob, jak ušetřit peníze.

 4. Novoroční předsevzetí: Pro některé lidi může být omezení alkoholu součástí jejich novoročních předsevzetí, která se snaží dodržet.

 5. Vědomí: Stále více lidí je informováno o negativních dopadech nadměrné konzumace alkoholu na zdraví a životní prostředí. To může vést k rozhodnutí omezit nebo úplně přestat s jeho konzumací.

 6. Sociální trendy: Některé trendy a kampaně mohou také ovlivnit vnímání alkoholu a vést k tomu, že více lidí se rozhodne pro období bez něj.

Každý jedinec může mít své vlastní důvody pro to, proč se rozhodne držet suchý únor nebo omezit konzumaci alkoholu, a tyto důvody se mohou lišit v závislosti na osobních preferencích, zkušenostech a životní situaci.

Vyzkoušení nových věcí: Někteří lidé se rozhodnou vyzkoušet nové aktivity nebo zájmy, které nezahrnují konzumaci alkoholu. Můžou se zaměřit na sport, cestování, umění, čtení nebo jiné způsoby trávení času.

 1. Rodinné důvody: Pro některé jedince může být motivací k omezení alkoholu péče o rodinu. Chtějí být v dobré kondici pro své blízké a zajistit, aby jejich vztahy byly zdravé a stabilní.

 2. Podpora zdraví a wellness: Čím dál více lidí se zajímá o celkový zdravotní stav a wellness, a proto mohou zvolit omezení alkoholu jako součást svého zdravého životního stylu.

 3. Etické důvody: Někteří lidé se mohou rozhodnout omezit nebo přestat s konzumací alkoholu z etických důvodů, jako je například podpora abstinenčního životního stylu z důvodu náboženských nebo morálních přesvědčení.

 4. Psychické blaho: Pro některé lidi může být omezení alkoholu způsobem, jak zlepšit své psychické blaho. Mohou se cítit lépe mentálně a emocionálně, když nekonzumují alkohol.

 5. Ochrana před závislostí: Pokud mají lidé ve své rodině historii alkoholismu nebo jiných závislostí, mohou se rozhodnout vyhnout se alkoholu jako prevenci případné závislosti.

Tyto důvody společně ukazují, že existuje mnoho faktorů, které mohou motivovat lidi k omezení nebo úplnému vynechání alkoholu v průběhu "suchého únoru" nebo jiného období. Každý jedinec může mít své vlastní důvody a motivace.

12.Profesionální výkon: Někteří lidé si mohou vybrat omezení konzumace alkoholu kvůli své práci nebo profesionálním cílům. Mají-li náročné pracovní povinnosti nebo se účastní soutěží, mohou se rozhodnout vyhnout alkoholu, aby maximalizovali svůj výkon.

 1. Mladiství: Mladí lidé, kteří teprve objevují své životní cesty, mohou se rozhodnout pro aktivní odmítání alkoholu kvůli snaze uchránit se před negativními důsledky, jako jsou řízení pod vlivem alkoholu nebo riziko závislosti.

 2. Ekonomické faktory: Vzhledem k tomu, že alkohol může být v některých zemích a regionech poměrně drahý, mohou lidé z finančních důvodů zvolit omezení jeho konzumace.

 3. Náboženské důvody: Někteří lidé mohou držet "suchý únor" nebo se zcela vyhnout alkoholu z důvodů spojených s jejich náboženskými přesvědčeními. Některá náboženství učí abstinenční životní styl.

 4. Environmentální důvody: Vědomí vlivu alkoholu na životní prostředí, jako jsou emise skleníkových plynů spojené s výrobou alkoholu nebo odpadní látky z obalů, může vést některé lidi k rozhodnutí omezit jeho konzumaci jako způsob, jak podpořit udržitelnost.

 5. Osobní růst: Někteří jedinci mohou využít období bez alkoholu jako čas k osobnímu růstu a sebereflexi. Bez vlivu alkoholu mohou lépe poznávat sami sebe a své potřeby.

Tyto důvody ukazují, že omezení nebo úplné vynechání alkoholu může být motivováno mnoha různými faktory, které odrážejí individuální hodnoty, cíle a životní situaci každého jednotlivce.


Vzkaz od vinařů je však jednoduchý. Suchý únor, pijte suchá vína....

Specifikace

Alkohol
12.5 % alk
Cukr
3,5 g/l
Kyselina
5,7 g/l
Číslo šarže : 4/22

Limited Veltlínské zelené,Chardonnay 2022

200 KČ  ·  0,75 L
+
DO KOŠÍKU

Specifikace

Alkohol
12.5 % alk
Cukr
3,5 g/l
Kyselina
5,7 g/l
Číslo šarže : 4/22
PETIT HORT
HORT FRANCE

Petit Butch 2018

423 KČ  ·  0,75 L
+
DO KOŠÍKU
VOC HORT

Sauvignon VOC 2020 U Hájku

284 KČ  ·  0,75 L
+
DO KOŠÍKU